รายงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(24/05/2555 10:33) | อ่าน 4793 ครั้ง
รายงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4/2,4,6,8 ทำรายงานเรื่อง Google app โดยศึกษาและเลือกมา 1 app ไม่ซ้ำกัน ลงชื่อได้ที่ห้องพักครูคอม ทำเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 6 คน รายละเอียดของงาน 1.ทำเป็นรู...

 
 

รายงานวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น

(24/05/2555 10:36) | อ่าน 23955 ครั้ง
รายงานวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา ง32245 รายละเอียดของรายงาน - ฐานข้อมูลคืออะไร - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล - ส่วนประกอบของฐานข้อมูล - ยกตัวอย่างฐานข้อมูล 1 ตัวอย่าง - บรรณานุกรม(ห้าม...

 
myRSSParser: Could not open /usr/local/www/apache22/data/temp/rss/hot.technology.xml for input